moolhoek nieuw wemeldinge nieuw

Facetscholen

Bezoekadres
Vroonlandseweg 49C
4421 BW Kapelle
+31 (0)113 342 196

E-mail school@moolhoek.nl
(o.a. info, klachten, vragen)

administratie@moolhoek.nl
(o.a. administratie, verlof, facturen)

 

 

 

Het door de directeur-bestuurder opgestelde Jaarverslag 2016 en Jaarrekening 2016 zijn door de Raad van Toezicht Stichting Facetscholen goedgekeurd. Eerder keurde de accountant de Jaarrekening 2016 goed. Deze Jaarstukken 2016 zijn inmiddels ingediend bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, worden gepubliceerd op de website en zijn ter kennisname gezonden naar de Gemeenteraad Kapelle en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Het bestuursverslag 2016 vindt u hier, de verslagen van andere jaren vindt u hier.

Nieuws

 

 

 

 

 

Postbus 58 | 4420 AC | Kapelle | T: +31 (0)113 342 196 | F: +31 (0)113 341 298 | school@moolhoek.nl