moolhoek nieuw wemeldinge nieuw

Facetscholen

Bezoekadres
Vroonlandseweg 49C
4421 BW Kapelle
+31 (0)113 342 196

E-mail school@moolhoek.nl
(o.a. info, klachten, vragen)

administratie@moolhoek.nl
(o.a. administratie, verlof, facturen)

 

 

Raad van Toezicht

Sinds 1 januari 2015 heeft de Stichting Facetscholen een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Daarbij uiteraard statuten die volledig recht doen aan de wetgeving m.b.t. Goed bestuur/Governance.  De raad van toezicht bestaat uit zes leden en worden op voordracht van de RvT en oudergeleding (G)MR  door de gemeenteraad van Kapelle benoemd. Voorzitter van de RvT is Jan van Iwaarden uit Wissenkerke.  Drs. Jan Ennik is voorzitter van het College van Bestuur.

 

Dhr. J.L. van Iwaarden (Jan) Voorzitter
Op voordracht van de RvT
Hoofdfunctie: Eigenaar Van Iwaarden Advies
Nevenfuncties:
Bestuurslid Zeeuwse Volksuniversiteit
Penningmeester IJsclub Wissenkerke
Lid ledenraad NKC (Nederlandse Kampeerauto Club)
Dhr. B.L.E. van den Heuvel (Bart)
Op voordracht van de oudergeleding
GMR Hoofdfunctie: Commercieel manager Omnium Goes (fulltime)
Nevenfunctie: Eigenaar Aquafilm mediaproducties 
Dhr. R. W. Verhoeven (Reinier)
Op voordracht van de oudergeleding
GMR Directeur Duccio B.V.
Directeur RW Verhoeven Investment BV
Lid Raad van Toezicht Thomas More Hogeschool
Penningmeester Stichting Jeel-al-Amal
Penningmeester Stichting NeMO
Dhr. E.C. Lafeber (Ed)
Op voordracht van de RvT
Voorzitter Raad van Toezicht PCPO Westland te Naaldwijk, tevens lid Remuneratiecommissie.
Lid Raad van Toezicht Kind en Onderwijs te Rotterdam, Tevens bestuurslid Stichting Steunfonds Kind en Onderwijs.
Commissaris in spé van 2Eenheid Automatisering BV voor midden-en kleinbedrijf te 's-Gravenhage. DGA Lafeber Consultancy BV te Mijnsheerenland
Dhr. W.J.A. Schrijver (Jos)
Op voordracht van de GMR als geheel
Team coördinator Facilitaire Zaken Gemeente Goes
Nevenfuncties:
Waterpolo commissie lid Z&PC De Zeeuwse Kust
Mevr. A. Vos (Lyda)
Op voordracht van de RvT
Teamleider vmbo b/k/g het Goese Lyceum, locatie Bergweg
Lid Stuurgroep PREMBO (Scalda)
Lid Stuurgroep FOODLAB (samenwerking VMBO-MBO)

 

 

</div

Postbus 58 | 4420 AC | Kapelle | T: +31 (0)113 342 196 | F: +31 (0)113 341 298 | school@moolhoek.nl